Partners

Met onderstaande partners werkt DB4ALL samen:

Gemeente RoermondPolitie
Wijk Ontwikkelings Plan (WOP) DonderbergProvincie Limburg
Wel.komOnderwijs (*1)
Reclassering Nederland/Leger des Heils/Raad van de KinderbeschermingUWV
Jeugdzorginstellingen GJEGAZC’s
Wonen LimburgBedrijven en Ambassadeurs
Omwonenden

*1 – DB4ALL is stagegever en erkend leerbedrijf voor diverse Mbo-opleidingen, zoals ROC Gildeopleidingen, CIOS en Summa college;