Activiteiten

De afgelopen jaren zijn vanuit DB4ALL diverse activiteiten in samenwerking met de eerder beschreven instanties uitgevoerd. Zo is aansluiting en/of samenwerking gerealiseerd met de volgende instanties, initiatieven en/of projecten:

Workshops

Er worden regelmatig workshops gegeven. een voorbeeld hiervan is de workshop van Zaid El Morabiti over Durf te dromen die hij gaf op 30 mei 2021 aan vele jongeren.

Ramadanproject

Tijdens de afgelopen Ramadanperiode die toevallig in de coronapandemie viel, heeft DB4ALL gedurende de hele maand een maaltijdenproject opgezet. Net als vorig jaar. Doel van het project was een maatschappelijke betrokkenheid en bewustwording onder jongeren te stimuleren en te bevorderen.

Dagelijks werden er 650 maaltijden voorbereid en bezorgd voor de behoeftigen in en om Roermond. Circa 120 jongeren tussen 15 en 30 jaar hebben zich voor dit project vrijwillig ingezet. Het project werd mede ondersteund door diverse ondernemingen en organisaties.

Daarnaast hebben aan dit project bekende rolmodellen zoals kickbokser Ismael Lazaar, Rapper Appa, Chefkok 24/kitchen Mounir Toub, hun bijdrage aan geleverd.

Sportzomer-activiteiten

DB4ALL levert tijdens de zomer een grote bijdrage aan de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten tijdens de jaarlijkse Sportzomeractiviteiten in samenwerking met wijkprofessionals. Zo zijn er vorig jaar bijvoorbeeld circa 100 jongeren bereikt voor het zogenaamde Zomer Cruijff toernooi op de Cruyff Court in de wijk Donderberg. Ook werd er een uitwisselingsproject met Stichting IMD uitgevoerd met jongeren uit Amsterdam, Venlo en Roermond. Hieraan deden ongeveer 80 jongeren mee. Rapper Appa en kickbokser Ismael Lazaar werden als rolmodel betrokken. Een belangrijke conclusie die we met onze samenwerkingspartner trokken is dat er onvoldoende inzet/aanbod is voor de 14-18jarigen. We moeten het aanbod voor deze leeftijdsgroep nog uitbreiden.

Come together

In de eerste fase van de coronaperiode is Come Together ontstaan op initiatief van Mevr. Smitsmans, wethouder van gemeente Roermond. Deze organisatie heeft het doel om initiatieven te realiseren die tijdens deze moeilijke coronaperiode mensen kunnen ondersteunen. Tal van organisaties hebben hier zich voor aangemeld en dus ook DB4ALL.

Partner uitzendbureau

Maatschappelijke projecten worden hier ingezet om samen nog meer jongeren te kunnen bedienen naast de extra vacatures die de jongeren krijgen van Partner Uitzendbureau.

Raad van kinderbescherming

DB4ALL biedt al jaren werkopdrachten voor Halt-trajecten. Daarnaast zitten de begeleiders van de Kinderbescherming sinds 1 september wekelijks in DB4ALL om hun trainingen aan jongeren te geven.

Reclassering Nederland

“De samenwerking tussen de Reclassering en stichting DB4ALL mbt het uitvoeren van werkstraffen verloopt naar wens. Er is sprake van een goede samenwerking tussen DB4ALL en de Reclassering. DB4ALL heeft een positieve inslag in de gemeente Roermond. Ze leveren een maatschappelijke bijdrage door ook werkstraf cliënten uit Roermond tijdens de uitvoering van hun werkstraf te begeleiden. De wekgestraften kunnen hier onder begeleiding hun werkstraf uitvoeren, gedurende zeven dagen per week en ook is het mogelijk om er in de avonduren te werken. Hun taken bestaan uit schoonmaak- en onderhouds werkzaamheden, alsmede het assisteren bij activiteiten die in de wijk Donderberg worden opgezet. DB4ALL weet wat er in de wijk speelt en kent onze doelgroep, hierdoor weet DB4ALL als geen ander hoe om te gaan met de problematiek van de cliënten. Wij hopen de samenwerking met DB4ALL nog vele jaren op dezelfde voet te kunnen voortzetten”.

Wonen Limburg

“Een waardevolle partner” ~ DB4ALL

Iedereen verdient een thuis. Voor ons staat ‘thuis’ voor meer dan vier muren en een dak: een goed en betaalbaar huis in een fijne, veilige buurt. Wonen Limburg wil een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Waarbij we gevarieerde wijken nastreven. En bewoners, waar gewenst, op weg helpen actief deel te nemen aan de maatschappij. We werken met veel maatschappelijke partners samen om uiteindelijk het beste voor bewoners en hun wijk te bereiken.

Een van die partners is DB4ALL. Op de Donderberg heeft Wonen Limburg maar een beperkt aantal woningen in bezit. Toch vinden wij het belangrijk om ook hier onze verantwoordelijkheid te nemen. Daarom maakt Wonen Limburg actief deel uit van het Wijk Ontwikkelings Proces (WOP) Donderberg én ondersteunen wij DB4ALL.

LEES VERDER

Meer weten over wat wij samen doen in de wijk?

Maatschappelijke
kaart bekijken

Lees verder

“We vinden dat DB4ALL een waardevolle bijdrage levert in de toeleiding naar werk en opleiding van jongeren. Het is belangrijk dat jongeren werk hebben. Niet alleen om financieel op eigen benen te staan, maar zeker ook voor zelfrespect. Dat is de basis voor een positieve bijdrage aan de samenleving. DB4ALL vangt ook een groep jongeren op (noem ze risico-jongeren), die elders geen gehoor vinden of waar de jongeren zelf geen aansluiting mee voelen. Door deze opvang en de koppeling met Tigers Roermond worden deze jongeren gestimuleerd om een positieve en gezonde levenswijze te ontwikkelen. En daarmee is DB4ALL een onmisbare schakel geworden in het veiligheidsgevoel van bewoners.”

Naast Wonen Limburg heeft DB4ALL inmiddels nog vele andere partners gevonden. Op de Donderberg zelf, maar ook daarbuiten. Hoe breed het draagvlak van DB4ALL is, bewijzen ook de vele steunbetuigingen aan de jaarlijkse Ramadan-actie (foto).

Sportservice Roermond

In het kader van het project MEEDOEN verzorgt Tigers Roermond in samenwerking met Sportservice verschillende trainingen en sport- en spelactiviteiten.

Samenwerking met scholen

In het kader van het project Leerwerktraject voor vmbo en basisschoolleerlingen zijn er afspraken gemaakt met Niekee en andere scholen. Doel van dit project is leerlingen op regulier onderwijs te behouden door leerwerkplekken te creëren. DB4ALL heeft hierin een begeleidende rol en zoekt samen met de leerling naar een geschikte leerwerkplek.