Woonstichtingen

In de toekomst willen wij ook structuren overleg gaan voeren met Wonen-Zuid aangezien jongeren
ook heel veel moeite hebben om een start te maken omdat men moeilijk aan huisvesting kan komen binnen deze organisatie