Scholen

De scholen in Roermond zijn essentieel voor de samenwerking met het STR. We trachten in de toekomst een functionele samenwerkingsverband op te bouwen met de scholen die gevestigd zijn in Roermond. De activiteiten van de afdeling Educatie moeten voor de start bij enkele scholen en later bij alle scholen bekend zijn. De stichting wil zich op meerdere punten gaan inzetten in samenwerking met ander stichtingen , verenigingen en instellingen voor de jeugd op het gebied van educatie. De activiteiten van de afdeling Educatie zijn gericht op de twee grootste problemen van Marokkaanse jongeren in het onderwijs, namelijk: school uitval in het voortgezet onderwijs en het mbo en de taalachterstand in het basisonderwijs.