Moskee

De stichting gaat met de moskeeën nauw samenwerken. Waarom de moskee een belangrijke partner is op dit gebied is duidelijk. De moskee is duidelijk niet alleen maar religie, maar moet ook een hele belangrijke maatschappelijke rol gaan vervullen en dat is ook de koers van het huidige bestuur. Honderden mannen, vrouwen en jongeren bezoeken dagelijks de moskeeën en zijn ze daarom voor alle partijen heel erg belangrijk.
De meeste  moskeeën verrichten werkzaamheden die anders door overheidsinstellingen uitgevoerd zouden moeten worden.

Zo houden moskeeën zich bezig met sociale zorg, Nederlandse les, huiswerk begeleiding, sport en ontwikkelingssamenwerking, zo is ook gebleken uit het onderzoek, dat in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is uitgevoerd.