Medewerkers

De medewerkers van de stichting zijn vrijwilligers die buiten de stichting werkzaam zijn in verschillende werk velden.
In ons medewerkersbestand zitten mensen met afgeronde opleidingen die gekwalificeerd zijn.
De motivatie van veel vrijwilligers is zich inzetten voor en bijdrage leveren aan de multiculturele samenleving waarin de allochtone gemeenschap zich moet emanciperen tot een gerespecteerde bevolkingsgroep.