Bestuur

Het bestuur bestaat uit een vijftal mensen van verschillende nationaliteiten. Deze bestuursleden nemen het initiatief de stichting professioneel op te zetten. In het bestuur zijn vertegenwoordigd: voorzitter, secretaris, penningmeester,en 5 leden . Om de drie jaar zal er een evaluatie plaatsvinden waarin het functioneren van de bestuursleden kritisch zal worden besproken. Tijdens de evaluatie wordt het mogelijk gemaakt om van functie te veranderen. Een bestuurslid die matig functioneert wordt gevraagd als er de mogelijkheid bestaat om een andere functie te vervullen of te bedanken en als lid van de stichting verder te gaan. De besluitvorming verloopt altijd op een democratische wijze.