Afdelingen

De stichting telt verschillende afdelingen die gestuurd worden door het bestuur.

Aan elke afdeling staat een afdelingsleider. De afdelingsleider is hoofdverantwoordelijk voor de gang van zaken op zijn afdeling. Een afdelingsleider zit niet in het bestuur. Een afdelingsleider heeft de taak zelfstandig een groep te vormen waarmee hij aan de doelen gaat werken. Het aantal vrijwilligers en samenstelling verschillen per afdeling en dient de afdelingsleider van tevoren een project -plan in te dienen bij het bestuur. Van een afdelingsleider wordt verwacht dat hij verantwoording aflegt bij het bestuur.

De afdelingsleider is de tussenpersoon tussen de vrijwilligers op de afdeling en het bestuur. Via de afdelingsleider moet de informatiestroom van het bestuur naar de vrijwilligers op de afdeling en andersom.