Educatie

Afdeling educatie
Opgeleide jongeren bieden zich steeds meer op vrijwillige basis aan om in de avonduren en eventueel in het weekend huiswerk begeleiding te verzorgen aan behoeftige jongeren. Op onze website hebben we een systeem ontwikkeld om de jeugd en jongeren te helpen met het huiswerk maken .Het is heel erg jammer dat de gemeente hier niet aan mee wil betalen , daardoor is STR nog zoekende naar mogelijkheden om het opgestart te krijgen. Steeds meer jongeren verlaten hun studie omdat ze zelf geen stage plekken kunnen krijgen. Voor ons is dat een bijna een dagtaak geworden en is in de toekomst een uitdaging om dit probleem in betere banen te gaan leiden. Helaas besteedt de gemeente zoals gewoonlijk heel veel geld aan bedrijven die jongeren als product zien en financieel uitbuiten waardoor deze geen vertrouwen meer hebben in de overheid. Deze jongeren verdwijnen in het anonieme circuit met alle gevolgen van dien. De vraag naar hulp is extreem hoog, maar ons aandringen bij de gemeente heeft helaas weer tot niets geleid.

Eventuele activiteiten
Huiswerk begeleiding aan jongeren t/m 18 jaar die op het basisonderwijs/voortgezet onderwijs/mbo zitten.
Huiswerk begeleiding aan meisjes in samenwerking met Islamitische vrouwen vereniging.
School loopbaan begeleiding.
Beroepskeuze tests afleggen.
Boekenclub/leesclubs.