Doelstellingen

Doelstelling

Integratie bevorderen van allochtone jongeren woonachtig in de stad Roermond.

Voorkomen van absentie op school.

Taalachterstanden minimaliseren bij basisschool leerlingen.

Betere contacten tussen de jongeren en Gemeenten/Rijksoverheid instellingen.

De beeldvorming over allochtonen positief beïnvloeden.

Open dialoog tussen Moslims en niet-Moslims die deelnemen aan de Roermondse gemeenschap, en natuurlijk in het algemeen.

Jongeren bewust maken van hun positie in de Nederlandse samenleving.

Functioneel samenwerkings- verband met Gemeenten, politie, jongerenwerk, moskee, scholen CWI en andere instellingen of groepen.

Funtie: Educatie, recreatie, signalering, verwijzing, preventie, belangenbehartiging, activering, beïnvloeding, groepsprocessen, cultuur en participatie.

 

Doelgroep

Voornamelijk jongeren van alle leeftijden woonachtig in Roermond, maar ook ouderen die zich bij ons komen aanmelden voor activiteiten.